Názov projektu: "Modernizácia učebných osnov na SŠP v Martine"

Začiatok práce na projekte: 01. október 2005

Termín ukončenia projektu: február 2007

 

návrh upravených učebných osnov

 - Manažment

- Administratíva A korešpondencia

- MARketing

- PodnikATEĽSKÉ Analýzy

- účtovníctvo

- PODNIKANIE

- PRÁVNA NÁUKA