Modernizácia učebných osnov

- zavádzanie počítačových simulácíí

Popis projektu