Rozvoj celoživotného

vzdelávania pre osoby

s nedostatočnou kvalifikáciou

 

Popis projektu

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku

Ukážka výukových mat. frézovania

Ukážka animácie frézovania

Ukážka výukových mat. sústruženia

Ukážka animácie sústruženia