Skúsme to spoločne projekt pod záštitou nadácie Orange Zelená pre seniorov

 

Žiaci a študenti spojenej školy v Martine realizujú v školskom roku 2009/2010 projekt: Skúsme to spoločne. Projekt sa uskutočnil vďaka programu Zelená pre seniorov Nadácia Orange.

Cieľom  medzigeneračného projektu je pomocou mobilnej učebne zrealizovať školenia pre seniorov priamo v kluboch dôchodcov zamerané na IKT technológie a základy práce  s počítačom  a zlepšenie zručností seniorov pri práci s IKT technológiami.

Kurzy sa uskutočňujú v Stredisku Evanjelickej DIAKONIE v Sučanoch, čo je domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, http://www.diakonia.sucany.szm.sk/ a Kluboch dôchodcov, Šoltésovej 15 v Martine.  Tím realizátorov zo Spojenej školy v Martine pripravil študijné materiály, technické zabezpečenie projektu a  podmienky pre vznik sociálnej siete, ktorá bude slúžiť na prekonávanie medzigeneračných bariér a publikovanie vzdelávacích materiálov.

Školiace aktivity v oblasti základov práce s počítačom, práce s internetom,  práce v MS Office a  práce s multimédiami realizovali spoločne pedagógovia a žiaci Spojenej školy V Martine  v Kluboch seniorov a v Stredisku Evanjelickej DIAKONIE v Sučanoch s využitím mobilnej notebookovej učebne. Pedagógovia spoločne so študentmi pripravili školiace materiály a náplň školení pre seniorov, zrealizovali školenia a tréningy seniorov. Projekt pomáha pomocou aktivít neformálneho vzdelávania odstraňovať bariéry medzi seniormi a mladými ľuďmi. Cieľom projektu je zlepšenie kvality života seniorov a ich aktívnejšie začlenenie do spoločnosti založenej na informačných technológiách.