Názov projektu:           Rozvoj celoživotného vzdelávania pre osoby s nedostatočnou kvalifikáciou

 Doba trvania:            1. 1. 2005     až     31. 3. 2005

 Aktivita projektu:          Vytvorenie dvoch vzdelávacích modulov – obrábač a frézar

 Rozsah projektu:          84 hodín na jeden modul. Moduly budú slúžiť na rekvalifikáciu osôb s nedostatočnou kvalifikáciou.

 Postup pre vytvorenie projektu:

-         vytvorenie centra distančného vzdelávania

-         vytvorenie softwaru pre vzdelávanie – moduly

-         pilotné otestovanie vytvorených modulov

-         posúdenie vytvorených modulov

-         tlač výukových materiálov

-         vyškolenie učiteľov