Martinská Spojená škola hostila účastníkov Projektu Comenius

Na vlne povinností i zábavy

 

V dňoch 22 - 28. februára sa v priestoroch Spojenej školy v Martine uskutočnilo  projektové stretnutie projektu – Ekonomika strednej a východnej Európy (CEECONOMY – Central and Eastern European ECONOMY.) Na projektovom stretnutí sa zúčastnili  študenti a pedagógoa zo šiestich partnerských škôl z Rakúska, Poľska, Česka, Slovenska, Maďarska a Rumunska. Cieľom projektu je pripraviť študentov na podnikateľské a obchodné aktivity v rámci Európy, prípadne na štúdium na vysokej škole v zahraničí. Vôbec prvé stretnutie sa konalo vlani v jesennom období vo Varšave (Poľsko), ďalšie je na programe v lete v Rakúsku.

 

V rámci interkultúrneho dialógu spoznávajú učitelia a žiaci  históriu, kultúru a geografiu partnerských krajín, zdokonaľujú sa v anglickom a nemeckom jazyku. Úlohou projektu  multilaterálnej spolupráce škôl je naplniť  európske priority  v oblasti podpory podnikateľského ducha a väzby na trh práce a princípy európskeho rámca pre celoživotné vzdelávanie.

 

Učitelia a študenti Spojenej školy v Martine pripravili v priebehu posledného februárového týždňa pre účastníkov  náročný program. V prvý deň bola na pláne prehliadka hosťujúcej školy a  predstavenie študijných a učebných odborov. Žiaci školy si pripravili zaujímavé prezentácie školy, mesta Martin a Turčianskeho regiónu. V ten deň sa v škole slávnostne otváralo moderné CNC centrum a odborná učebňa diagnostiky automobilov pre praktickú výučbu. Spojená škola v Martine privítala  veľa vzácnych hostí, ktorí zavítali pod vedením riaditeľa školy Jozefa Zanovita a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára aj na otvorenie projektového stretnutia CEECONOMY. Pozdravili účastníkov a budúcich mladých podnikateľov stredoeurópskeho a východoeurópskeho regiónu a popriali im úspešné pracovné rokovanie.

 

Projektoví partneri boli prekvapení úrovňou prezentácií  žiakov v anglickom jazyku, cvičnú firmu dokonca prezentovali žiaci Spojenej školy v ruskom, nemeckom a anglickom jazyku. Spomienkou na projektové stretnutie v Poľsku boli filmy, ktoré pripravili slovenskí a českí študenti. Utorok bol najnáročnejším dňom. Študenti škôl predstavili výsledky trojmesačného snaženia. Každý štát si pripravil sériu prác z vlastnej histórie, geografie a dopravy. Ďalšou úlohou bolo  počas hodín ekonomických predmetov a informatiky spracovať prezentácie, ktoré mapovali firmy a podniky  regiónov zúčastnených krajín.

 

Ako povedal koordinátor projektu Ferdinand Firzinger, asi najzaujímavejšie bolo sledovať ako desiatky študentov z rôznych štátov pracujú spoločne na  témach projektu a ako sa od stretnutia k stretnutiu zlepšuje úroveň študentských prác. „Učíme sa navzájom, odovzdávame si skúsenosti a príklady dobrej praxe,“ dodal.

 

Program bol naozaj bohatý a zaujímavý. Účastníci projektu si pozreli Slovenskú národnú knižnicu, Slovenské národné múzeum, centrum Martina, ktoré sa im páčilo, Žilinu, Bratislavu, Vysoké Tatry. Interesantným zážitkom bola pre všetkých exkurzia do automobilového podniku KIA a  prednáška o histórii dopravy v Európe v Budatínskom múzeu. Vo voľnom čase nechýbala ani poriadna lyžovačka vo Vysokých Tatrách a návšteva termálneho kúpaliska v Aquacity v Poprade. Medzitým sa uskutočňovali hodiny slovenského jazyka, ukážky metodiky CLIL pri výučbe informatiky, hodiny v pracovnom priestore twinspace e-twinning, blogy a práce s webovou stránkou projektu.

 

Všetko sa podarilo tak, ako si projektový tím učiteľov Spojenej školy predsavzal. Snažil sa, aby projektoví partneri čo najlepšie spoznali našu krajinu a žiaci si našli veľa nových priateľov, aby sa naučili pracovať v tíme, využívať efektívne IKT technológie, aby dokázali niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce a prezentovať ju v angličtine.

Účastníkov projektu čaká ešte jeden a pol roka usilovnej práce, tvorba spoločných publikácií, videokonferencia, mobility do troch partnerských štátov a hlavne veľa spoločných krásnych chvíľ. V marci ich hostí Rakúsky Linz, Viedeň, Salzburg...

 

 

 

 

ï návrat