Projekt Comenius multilaterálne partnerstvá škôl – Ekonomika Strednej a východnej Európy v Spojenej škole v Martine.

 

Nasledujúca zastávka - Turiec

 

V dňoch 23 - 27. 11. 2008 sa zúčastnilo 10 žiakov a traja učitelia  Spojenej školy Martin partnerstvá škôl – Ekonomika Strednej a východnej Európy (CEECONOMY – Central and Eastern European ECONOMY. Na projekte spolupracuje 6 stredných škôl zo strednej a východnej Európy. Martinskú skupinu viedli Andrea Fábrová, Dušan Hanula a Zuzana Christozová

 

Cieľom projektu je pripraviť študentov na podnikateľské a obchodné aktivity v rámci Európy, prípadne na štúdium na vysokej škole v zahraničí. V rámci interkultúrneho dialógu budú mať študenti  možnosť spoznať históriu, kultúru a geografiu partnerských krajín, zdokonalia sa v anglickom a nemeckom jazyku. Cieľom projektových stretnutí študentov a učiteľov z jednotlivých krajín je  prekonávanie predsudkov, zlepšenie porozumenia medzi občanmi Európy a podpora medzinárodnej spolupráce.

Študenti mali možnosť prezrieť si partnerskú školu Pulawach v Poľsku. Zúčastnili sa na spoločných hodinách poľštiny a naučili sa základné frázy v poľštine. Jeden deň  spoločne navštevovali rôzne vyučovacie hodiny v angličtine. Poľskí študenti prezentovali svoje projekty, ktoré vznikajú počas všeobecno-vzdelávacích a odborných hodín. Počas celého stretnutia študenti pracovali na projekte CEECONOMY a prostredníctvom esejí v angličtine predstavili partnerským školám svoje krajiny, mestá, kultúrne pamiatky, školy a školské vzdelávacie systémy. Každá krajina pripravila pre svojich partnerov kvíz o svojej krajine.

Samozrejme, nechýbala ani diskotéka, spoločné posedenia študentov a učiteľov a jedno malé prekvapenie – tanečná hodina salsy. Poľskí partneri nám ukázali svoje mesto, jeho kultúrne pamiatky, navštívili sme historické obchodné mestečko z obdobia stredoveku Kazimier Dolny.

Asi najväčším zážitkom bola prehliadka Krakova a Varšavy. V Krakove sme si prezreli Wawel - sídlo poľských kráľov a nádherné historické centrum. Prehliadka centra Varšavy napriek niekoľkostupňovému mrazu zanechala vo všetkých hlboké dojmy. Stopy druhej svetovej vojny bolo vidieť na každom kroku. Ani 60 rokov po nej nedovolilo Poliakom zabudnúť na strašné utrpenie ich starých mám a otcov.

Posledný deň  sa nikomu z účastníkov akosi nechcelo domov, chceme si  ešte veľa zaujímavého povedať a čaká nás ešte množstvo spoločnej  práce.  Tešíme sa na ďalšie projektové stretnutia, ktoré sa uskutočnia na Slovensku, v Rakúsku, v Čechách a v Rumunsku. Študenti a učitelia Spojenej školy privítajú svojich partnerov v Martine vo februári.

 

 

 

 

ï návrat