Privítali nás chlebom a soľou

 

V dňoch 21.3 - 27. 3. 2009 sa zúčastnilo 9 žiakov a štyria učitelia  Spojenej školy Martin partnerstvá škôl – Ekonomika Strednej a východnej Európy (CEECONOMY – Central and Eastern European ECONOMY. Na projekte spolupracuje 6 stredných škôl zo strednej a východnej Európy. Martinskú skupinu viedli  pedagógovia Mgr. Andrea Fábrová, Mgr. PaedDr. Slavomír Bella, Mgr. Rastislav Gavurník a Ing. Zuzana Christozová.

 

Cieľom projektového stretnutia bolo prezentovať prácu na príručke Ako začať podnikať na Slovensku, v česku, Rakúsku, Rumunsku  a Maďarsku. Táto časť projektovej práce bola najnáročnejšia č osa týky obsahu aj jazykových kompetencií. Študenti  vyhľadali dostupné materiály a pripravili prezentácie. Školy i materiály vytlačia v potrebnej forme samostatne. Prezentácií sa zúčastnil aj predstaviteľ rakúskej obchodnej komory, který pripomienkoval obsah prezentácií. Študenti našej školy excelovali predovšetkým zásluhou Jozefa Konštiaka, Kataríny Kondrakievičovej, Barbory Huntatovej a Lukáša Haera a predstavili aj predmet Aplikovaná ekonómia. V tomto predmete študenti založia reálnu firmu a podnikajú s reálnymi peniazmi. Takéto vzdelávanie študentov s ekonomickým zameraním máme z partnerských škôl iba v Spojenej škole v Martine. Zo sprievodných aktivít bola zaujímavá prehliadka mesta Arad, Temešváru a transylvánského regiónu. Rumunská škola sa predstavila zaujímavým cyklom prezentácií o škole a histórii Rumunska.