Projektové stretnutie v Tábore Čechy.

 

V dňoch 4. - 10. októbra 2009 sa zúčastnilo 10 žiakov a traja učitelia  Spojenej školy Martin partnerstvá škôl – Ekonomika Strednej a východnej Európy (CEECONOMY – Central and Eastern European ECONOMY) na OA a VOŠE v Tábore. Martinskú skupinu viedli  pedagógovia Ing. Zuzana Christozová, Ing. Alena Tóthová, Mgr. Mária Sobčáková.

V rámci interkultúrneho dialógu mali študenti  možnosť spoznať históriu, kultúru a geografiu ďalšej krajiny zapojenej do tohoto projektu a to Českej republiky. Začiatok  tohto stretnutia sa začal spoločným prijatím všetkých účastníkov na Obchodnej akadémii a Vyššej odbornej škole ekonomickej v Tábore. Českí študenti nám predstavili krátku históriu ich krajiny, starobylého mesta Tábora, ako aj školy. Po oboznámení sa s programom, boli študenti rozdelení do 10 medzinárodných skupín, v ktorých  potom celý týždeň pracovali na rôznych aktivitách.  Prvou aktivitou bolo vzájomné sa zoznámenie, osvojenie si niektorých českých slov a  tvorba vlastných vizitiek. Následne spoznávali mesto Tábor, z čoho spracovali fotodokumentáciu na tému: Najkrajšie foto z Tábora. My sme si prezreli školu a oboznámili sa s jej chodom. Tiež sme sa naučili niekoľko fráz  v českom jazyku, čo pre nás nebol žiadny problém. Prvý deň bol ukončený prezentáciou študentských prác. Veľký dojem na nás zanechala návšteva hlavného mesta Prahy, kde sme si pozreli Pražský hrad, Chrám sv. Víta, Karlov most, Václavské námestie a ďalšie pamiatky. Zážitkom bola aj podvečerná  plavba po Vltave. Študenti fotili všetko zaujímavé, čo potom použili pri tvorbe photostory a prezentáciách. Ďalší deň bol opäť pracovný, keď študenti vo svojich skupinách spracovávali fotodokumentáciu, súťažili o najoriginálnešie foto z Prahy, ale pripravovali si aj návrhy reklamy na konkrétne produkty. Čas poobede bol oddychový, kým študenti sa išli odreagovať na bowling, my, pedagógovia sme mali spoločné posedenie s vedením školy, kde sme si vzájomne vymieňali svoje skúsenosti.Veľmi zaujímavá bola exkurzia do Českých Budejovíc, kde sme si prehliadli pivovar Budweiser Budvar spojenú s ochutnávkou piva svetovej značky, dozvedeli sme sa jeho históriu, nezabudnuteľná bola aj multimediálna expozícia „Príbeh budejovického piva“ v 3D filme, ďalej sme si prezreli aj nádherný Český Krumlov. Opäť študenti všetko dokumentovali, aby materiál použili vo svojich prezentáciách. Posledný pracovný deň študenti mali za úlohu spracovať, nacvičiť a predviesť reklamný spot na konkrétny produkt podľa vlastného výberu. Všetci sa snažili ako najlepšie vedeli,  reklamy boli nápadité, vtipné a s prekvapivou pointou. Vyhrali tí, ktorí zaujali a presvedčili  najviac a boli za to aj odmenení. My sme sa zišli na spoločnom stretnutí, na ktorom sa hovorilo o nadviazaní obchodnej spolupráce medzi cvičnými firmami, ktoré pôsobia na troch školách – u nás na SOŠ podnikania v Martine, v Tábore a v Linzi. Išlo by o virtuálne transakcie od ponuky až po objednávku tovaru. Študenti jednotlivých štátov nakoniec prezentovali práce na tému Marketing a reklama. Cieľom bolo ukázať ako sa využívajú marketingové nástroje predovšetkým  reklamné  prostriedky na rôzne druhy produktov v  krajinách zúčastnených na tomto stretnutí. Každá prezentácia bola niečím zaujímavá, ako aj prístup, ktorý si zvolili jej tvorcovia.

Nakoniec sme všetci konštatovali, že toto české stretnutie a program, ktorý pripravila táborská škola bol pre nás všetkých veľmi zaujímavý, inšpirujúci, nadviazali sme nové kontakty, priateľstvá, študenti, ktorí pracovali v medzinárodných skupinách,  nadobudli komunikačné a prezentačné zručnosti v anglickom jazyku, z informatiky, ale aj spoznali kultúru a históriu hosťujúcej krajiny. V neposlednom rade naši študenti svojou prácou a prístupom vzorne reprezentovali našu školu v zahraničí. Ďalšiu štafetu prevzala škola v Arade v Rumunsku.

 

IMG_6768.JPG