Názov projektu:  Projekt Comenius multilaterálne partnerstvá škôl CEECONOMY – Ekonomika Strednej a východnej Európy v Spojenej škole v Martine.

 

 

Doba trvania projektu: september 2008- jún 2010

 

Cieľ projektu: Cieľom projektu je pripraviť študentov na podnikateľské a obchodné aktivity v rámci Európy, prípadne na štúdium na vysokej škole v zahraničí. V rámci interkultúrneho dialógu budú mať študenti  možnosť spoznať históriu, kultúru a geografiu partnerských krajín, zdokonalia sa v anglickom a nemeckom jazyku. Cieľom projektových stretnutí študentov a učiteľov z jednotlivých krajín je  prekonávanie predsudkov, zlepšenie porozumenia medzi občanmi Európy a podpora medzinárodnej spolupráce.

 

 

 

Partnerské školy projektu:

 

Spojená škola Martin

BHAK Linz

Grup Scolar Iuliu Maniu Arad

Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola és Leánykollégium

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická

 

 

 

Webové stránky projektu:

 

http://www.ceeconomy.eu

Groups ceeconomy

http://ceeconomy.spaces.live.com/

http://ceeconomy-zsonr2.bloog.pl/?id=4583867&title=On-Thursday&ticaid=68259

http://comeniusceeconomy.blogspot.com/

 

 

 

Tlačové správy:

 

Projektové stretnutie Poľsko 2008

Projektové stretnutie Slovensko 2009

Projektové stretnutie Rakúsko 2009

Projektové stretnutie Česko 2009

Projektové stretnutie Arad 2010

 

 

 

 

Etwinnning:

 

 

 

 

 

Projektový tím SŠ MARTIN: