Školský vzdelávací program

 

Charakteristika školy

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA

 

Študijný odbor (maturitné vysvedčenie)

 

6341 M  škola podnikania

6341 M  škola podnikania - športová trieda

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA

 

Študijný odbor (maturitné vysvedčenie a výučný list)

 

2411 K  mechanik nastavovač
2412 K  mechanik číslicovo riadených strojov
2413 K  mechanik strojov a zariadení - športová trieda
2426 K  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2447 K  mechanik hasičskej techniky

2682 K  mechanik počítačových sietí

2697 K  mechanik elektrotechnik

2697 K  mechanik elektrotechnik - športová trieda

 

Učebný odbor (výučný list)

 

2433 H  obrábač kovov

2458 H  mechanik cestných a diaľničných strojov
2487 H 01  autoopravár – mechanik

2487 H 03  autoopravár – karosár
2488 H  mechanik špecialista automobilovej výroby
6475 H  technicko-administratívny pracovník

 

Dvojročný učebný odbor

 

2478 F  strojárska výroba
6449 F  technické služby v autoservise

 

 

Nadstavbové štúdium (maturitné vysvedčenie)

 

2414 L 01  strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
6476 L       technicko-ekonomický pracovník
2414 4 01  strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení                       

                  (externé štúdium)

 

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA RYBÁRSKA

 

Študijný odbor (maturitné vysvedčenie)

 

4215 M  rybárstvo

4553 K  podnikateľ pre rozvoj vidieka

 

Učebný odbor (výučný list)

 

4578 H  rybár