Vedenie Spojenej školy

 

Funkcia

Meno a priezvisko

Telefón

riaditež

Mgr. Jozef ZANOVIT

+421 43 400 11 10

zástupca pre teoretické vyučovanie

Mgr. Dušan HANULA

+421 43 400 11 50

zástupca pre teoretické vyučovanie

Ing. Ivan JESENSKÝ

+421 43 400 11 50

zástupca pre odborný výcvik

PaedDr. Slavomír BELLA

+421 43 400 11 40

vedúci ekonomického úseku

Ing. Jozef HABIŇÁK

+421 43 400 11 16

energetik

Branislav VANDLÍK

+421 43 400 11 30

vedúci hospodárskej správy

Peter HULEJ

+421 43 400 11 12