Kritéria prijímacieho konania v Spojenej škole, Červenej armáda 25, Martin, pre školský rok  2014/2015

Výsledky overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pre školský rok 2013/2014 - športová trieda

 

 

Darujte škole 2% z dane

 

Spojená škola vznikla 1. septembra 2008 spojením dvoch subjektov :

 

-         - Strednej odbornej školy strojníckej ( bývalé Stredné odborné učilište strojárske ),

-         - Strednej odbornej školy podnikania ( bývalá Stredná škola podnikania ),

 

       a od 1. septembra 2012 sa pripojil tretí subjekt:

          - Stredná odborná škola rybárska

 

   Tradíciu strojárstva rozvíjajú aj nové študijné a učebné odbory, ktoré pružne reagujú na potreby  trhu  v Turci, aby naši absolventi našli uplatnenie doma a nemuseli ísť za prácou do zahraničia.

   Našim cieľom je dať mládeži čo najkvalitnejšiu výchovu a vzdelanie.

 

Názov organizácie Spojená škola
Sídlo organizácie Červenej armády 25, Martin
Organizačné zložky Stredná odborná škola strojnícka
Červenej armády 25, Martin
Stredná odborná škola podnikania
Červenej armády 25, Martin

Základnou činnosťou školy je poskytovanie vzdelania a odbornej prípravy na výkon povolania žiakov v oblasti podnikania, strojárskom, automobilovom, elektrotechnickom priemysle a príprava na štúdium na vysokých školách.