www.minedu.sk

 

PROJEKTY financovanÉ európskou úniou

 

Modernizácia obsahu, metód a prostriedkov vzdelávania v strojárskom a elektrotechnickom
odbore zameraná pre potreby trhu.

 

 

Rozvoj celoživotného vzdelávania pre osoby s nedostatočnou kvalifikáciou

 

 

Modernizácia učebných osnov - zavádzanie počítačových simulácíí

 

 

Tvorba kurzu "Správca počítačových sietí"

 

 

Zavádzanie grafických počítačových systémov do výučby SOUs.

 

 

Modernizácia učebných osnov na SŠP v Martine.

 

 

Projekt Comenius multilaterálne partnerstvá škôl CEECONOMY -

– Ekonomika Strednej a východnej Európy v Spojenej škole v Martine.

 

 

Informačné technológie – efektívny nástroj v odbornom výcviku

 

 

Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji

 

 

Projekt vzdelávania v CNC technológiách EMCO Win NC Fanuc

 

Skúsme to spoločne projekt pod záštitou nadácie Orange Zelená pre seniorov

 

NANOYOU v Spojenej škole v Martine

Projekt COMENIUS mutilaterárne partnerstvá škôl LOMT - Legends of my town - Legendy môjho mesta v Spojenej škole v Martine

NANOCHANNELS

INGENIUS

Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie

Rozšírenie odborných kompetencií v oblasti automatizovaných systémov a informačných technológií

Projekt Mod-COOPIT

Projekt EUROSKOLA

Grantový program Stredné školy a technika - Autoelektronika  - Nadácia VW Slovakia