Aktuality

HLAVNÁ STRÁNKA

HISTÓRIA ŠKOLY

VEDENIE ŠKOLY

KONTAKTNÉ ÚDAJE

CENTRUM ODBOR. VZDELÁVANIA
ZOZNAMY ZAMESTNANCOV
ZOZNAMY ŽIAKOV

INFORMÁCIE A SPRÁVY

ŽIACKA KNIŽKA
ROZVRHY HODÍN

ŠKOLSKÝ PORIADOK

PREDMETOVÉ KOMISIE

PONUKA ŠTÚDIA

ZASTUPOVANIE
PROJEKTY A GRANTY
ŠKOLSKÉ VZDEL. PROGRAMY

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

- VO od 1.1.2014

- Zákon č. 546/2010

- Výzvy na predloženie

  cenových ponúk

- Zmluvy

- Faktúry

- Objednávky

- Úhrady

- Osoby zodpovedné

  za zverejňovanie

  dokumentov

- Správy o zákazkách

AKTIVITY
PONUKA UBYTOVANIA
OBČ. ZDR.  ŠTADIÓN
KURZY A ŠKOLENIA

 

Žilinský samosprávny kraj - zriaďovateľ

 

Optimalizované pre Internet Explorer
min. 1024x768

Spracoval:

Ľubomír ŠTRBA