Ponuka akreditovaných vzdelávacích programov vykonávaných v Spojenej škole Martin

 

Školský rok: 2012/2013

 

akreditovaný vzdelávací program

Počet hodín

Cena akreditovaného

vzdelávacieho programu

Sústruženie kovov

350 hodín/50 dní/

450 € + DPH

Operátor CNC techniky

350 hodín/50 dní/

450 € + DPH

Práca na horizontálnej vyvrtávačke

350 hodín/50 dní/

450 € + DPH

Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére/CO2/ Z-M1

140 hodín /20 dní/

 

331 € + DPH

Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom  Z –E1

182 hodín /26 dní/

 

331 € + DPH

Základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom  Z –G1

182 hodín /26 dní/

 

335 € + DPH

Doplnkový kurz- rezanie drážkovanie plameňom  D-G2

42 hodín /6 dní/

 

100 € + DPH

Rovnanie a nahrievanie plameňom D-G3

 

42 hodín /6 dní/

 

90 € + DPH

Rezanie plazmou D-G4

42 hodín /6 dní/

110 € + DPH

Kurzy podľa STN-EN 287 -1

v metódach 111,135,136,141,311

 

140-175 hodín /20-25 dní/

 

520 € + DPH

TIG zváranie

182 hodín26 dní

342 € + DPH

Kurz Hydrauliky

35 hodín/5 dní/

100 € + DPH

Kurz Pneumatiky

35 hodín/5 dní/

100 € + DPH

 

Výučný list pre zamestnanca,ktorý má maturitu.

Dĺžka trvania : 1 školský rok

Profesia:                                                          Cena akreditovaného vzdelávacieho programu :

2433 H obrábač kovov                                                 1200  -  1500 €

2487 H 01 autoopravár mechanik                               1200  -  1500 €

2487 H 03 autoopravár karosár                                  1200  -  1500 €

4578 H rybár                                                                 1200  -  1500 €

 

Aj pre maturantov nie strojárskeho zamerania.

Štúdijny odbor 2381 7 strojárstvo/vyššie odborné štúdium/

Dlžka trvania : 3 roky         cena : 1300 €/1rok

 

 

Mgr.Jozef Zanovit

riaditeľ Spojenej školy