Vlastná autoškolaZľava 40 % a 25 % pre žiakov našej školy

Spojená škola v Martine zriadila činnosť vlastnej autoškoly. Žiaci majú možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny B za výhodných podmienok.

zľava 40% a 25% pre žiakov Spojenej školy

Spojená škola v Martine zriadila činnosť vlastnej autoškoly. Žiaci majú možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny B za výhodných podmienok.
 

 

40 % zľava pre žiakov 4-ročných študijných odborov:

  • mechanik nastavovač
  • mechanik hasičskej techniky


40 % zľava pre žiakov 3-ročných učebných odborov:

  • autoopravár mechanik
  • autoopravár karosár
  • autoopravár elektrikár
  • mechanik špecialista automobilovej výroby
  • strojný mechanik
  • mechanik opravár - stroje a zariadenia
  • obrábač kovov
  • rybár

40 % zľava pre žiakov športových tried


Žiaci ostatných odborov SOŠ strojníckej, SOŠ podnikania a SOŠ rybárskej majú
zľavu 25 % z bežnej ceny vodičského oprávnenia autoškôl na Slovensku.

 

 

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do 20. februára 2014 (Športová trieda)

Zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.

25. marca 2014 (Športová trieda)

Talentové skúšky – overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

do 10. apríla 2014

Zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.

12. mája 2014 (pondelok)
1. termín prvého kola prijímacích skúšok.

15. mája 2014 (štvrtok)
2. termín prvého kola prijímacích skúšok.

17. júna 2014 (utorok)
Druhé kolo prijímacích skúšok.